Κωδικός καταλόγου: 9550592
ISBN: 978-960-01-1429-4
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011
17 x 24
σελ. 189

Ειρήνη Βλαχάκη, Σαράντης Καλυβίτης

Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €16,92
Τιμή: €15,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις μακροοικονομικές πτυχές των διεθνών συναλλαγών. Στα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτονται οι νομισματικές σχέσεις μεταξύ των οικονομιών, με κύριο άξονα τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, αλλά και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία για τον καθορισμό των πραγματικών μεγεθών που προσδιορίζουν την εξωτερική μακροοικονομική ισορροπία, όπως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, χρησιμοποιώντας απλά υποδείγματα βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Κύριος στόχος του βιβλίου και της παρουσίασης των θεμάτων είναι η σύνδεση μεταξύ των εισαγωγικών προπτυχιακών εγχειριδίων στα Διεθνή Οικονομικά, όπως το δημοφιλές Διεθνής Οικονομική των P. Krugman και M. Obstfeld (Εκδόσεις Κριτική) ή το νεότερο International Economics των R. Feenstra και A. Taylor (Worth Publishers), και του κλασικού μεταπτυχιακού εγχειριδίου Foundations of International Macroeconomics των M. Obstfeld και K. Rogoff (MIT Press).

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Νομισματικές σχέσεις και μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία || Το νομισματικό υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας || Ανοικτή οικονομία με ευκαμψία τιμών || Ανοικτή οικονομία με δυσκαμψία τιμών || Συναλλαγματικές κρίσεις || Συναλλαγματική πολιτική || Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και διαχρονικό εμπόριο || Δημοσιονομική πολιτική και εξωτερική ισορροπία || Επικαλυπτόμενες γενεές και δημοσιονομική πολιτική || Εξωτερικό χρέος || Σημειώσεις || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12578767