Κωδικός καταλόγου: 9571071
ISBN: 978-960-01-1419-5
1η έκδοση, Μάιος 2011
17 x 24
σελ. 182

Κώστας Π. Χάρης

Από την Ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία στην Εκπαιδευτική Πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης. Του προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών παραμέτρων των διαδικασιών της διαπαιδαγώγησης και μάθησης, με σκοπό το δημιουργικό προβληματισμό του και τη συνειδητοποίηση, σε κάθε περίπτωση, του "δέοντος γενέσθαι" στην εκπαιδευτική πράξη.
Το Α' μέρος, αναφέρεται στους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν ή συμπράττουν σ' αυτό το έργο: στην οικογένεια, στο ίδιο το παιδί (στα διαδοχικά στάδια ανάπτυξής του), κατεξοχήν στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό. Στα χαρακτηριστικά και το ρόλο του καθενός, στη συνεργασία τους.
Το Β' μέρος, που είναι και το εκτενέστερο, αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πράξη του εκπαιδευτικού στην τάξη ή τάξεις ευθύνης του: Στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στον προγραμματισμό του σχολικού έργου, στην ευμέθοδη οργάνωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, στην επιτυχία και αποτυχία της. Στη διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση της υστέρησης του μαθητή στη μάθηση, στα προβλήματα συμπεριφοράς του. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και στην αξιολόγηση της υπηρεσιακής ευδοκιμότητας του εκπαιδευτικού.
Το βιβλίο προσφέρεται και για ενημέρωση των γονέων στα βασικά θέματα της αγωγής και μόρφωσης των παιδιών. Στην επίγνωση της σημασίας αυτής της ενημέρωσης και στην ανάγκη συνεργασίας τους με το σχολείο.

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου || Ο ρόλος του ίδιου του παιδιού στη διαδικασία της αγωγής και της μόρφωσής του || Οι παράγοντες οικογένεια και ευρύτερο περιβάλλον || Σχολείο: το συστηματικό εργαστήρι διαπαιδαγώγησης και μάθησης - Συντελεστές επιτυχίας του έργου του || Η σχολική πράξη - Κύρια μελήματα του εκπαιδευτικού || Ευμέθοδη οργάνωση και διεξαγωγή της καθημερινής διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας || Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο: Πρόληψη - αντιμετώπιση || Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική τάξη - Ο χαρακτήρας και οι σκοπιμότητές της || Παράρτημα || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12584406