Κωδικός καταλόγου: 9557131
ISBN: 978-960-01-1395-2
1η έκδοση, Ιανουάριος 2011
17 x 24
σελ. 490

Μιχάλης Δαμανάκης

Ελληνικά Σχολεία στη Γερμανία

Παρελθόν, παρόν & μέλλον

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €32,85
Τιμή: €29,57 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,29 (10%)


Περίληψη

Η προσωρινότητα που χαρακτήριζε τους προσανατολισμούς των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 και η ελπίδα τους για παλιννόστηση, σε συνδυασμό με τη μεταναστευτική και εκπαιδευτική πολιτική των γερμανικών, αλλά και των ελληνικών, κυβερνήσεων οδήγησαν στη δημιουργία δύο παράλληλων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία. Από τη μια, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού, κυρίως τις απογευματινές ώρες σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, για τους μαθητές που φοιτούσαν σε γερμανικά σχολεία και, από την άλλη, η λειτουργία "αμιγών" Ελληνικών Σχολείων, με βάση τα ελλαδικά Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό. Τα "αμιγή" Ελληνικά Σχολεία μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόν μιας ιστορικής εξέλιξης και ως ένα εκπαιδευτικοπολιτικό μέτρο που τότε εξυπηρετούσε συγκεκριμένα αιτήματα και ανάγκες των Ελλήνων γονέων και μαθητών. Όμως σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, συνεχίζουν να υπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μαθητών τους; Το ερώτημα αυτό απαντάται από την παρούσα έρευνα, η οποία εστιάζει στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στα αμιγή Ελληνικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006/07, στις εισαγωγικές εξετάσεις των αποφοίτων τους και εν γένει των ομογενών σε ελληνικά ΑΕΙ και, τέλος, στην πορεία των ομογενών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Περιεχόμενα

Κωδικοί και συντομογραφίες || Πρόλογος || Εισαγωγή || Το θεσμικό και εκπαιδευτικοπολιτικό πλαίσιο || Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στα αμιγή ελληνικά σχολεία στη Γερμανία και το σχολικό έτος 2006/07 || εισαγωγικές εξετάσεις ομογενών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση 1997-2007 || Η πορεία των ομογενών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια || Συζήτηση ευρημάτων, συμπεράσματα και προτάσεις

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 149793

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα