Κωδικός καταλόγου: 9550594
ISBN: 978-960-01-1437-9
1η έκδοση, Οκτώβριος 2011
17 x 24
σελ. 638

Samuel Bowles, Richard Edwards

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, Ενίαιο

Ανταγωνισμός εντολή και μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €49,77
Τιμή: €44,79 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,98 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε "Τρισδιάσταση" προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

Περιεχόμενα

1η Ενότητα:
Ο Καπιταλισμός συγκλονίζει τον κόσμο || Η τρισδιάστατη προσέγγιση στην οικονομική || Οι ρίζες της πολιτικής οικονομίας || Το υπερπροϊόν: εντολή και σύγκρουση || Προσφορά και ζήτηση: Ανταγωνισμός και συντονισμός || Καπιταλισμός και άλλα οικονομικά συστήματα || Ο αμερικανικός καπιταλισμός: συσσώρευση και μεταβολή || Καπιταλιστική παραγωγή και κέρδη || Ανταγωνισμός και συγκέντρωση || Μισθοί και εργασία || Τεχνολογία, έλεγχος και σύγκρουση στο χώρο εργασίας || Ο αμερικανικός καπιταλισμός: αλλαγή της μικροοικονομικής δομής
2η Ενότητα:
Μακροοικονομική: Ανεργία και Οικονομική μεγέθυνση || Οικονομική μεγέθυνση και φτώχεια στην παγκόσμια οικονομία || Συνολική ζήτηση και απασχόληση || Τα διλήμματα της μακροοικονομικής πολιτικής || Πληθωρισμός || Κράτος και Οικονομία || Αμερικάνικος Καπιταλισμός: Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση και στασιμότητα || Κατάλογος μεταβλητών || Γλωσσάρι

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12990893

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα