Κωδικός καταλόγου: 9550587
ISBN: 978-960-01-1394-5
1η έκδοση, Ιανουάριος 2011
17 x 24
σελ. 670

Γεώργιος Χάλκος

Οικονομετρία

Θεωρία, εφαρμογές & χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €58,30
Τιμή: €52,47 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €5,83 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και του φύλλου εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα υποδειγματοποίησης τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει το σκοπό του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ορισμοί και στατιστικό υπόβαθρο || Συσχέτιση δύο μεταβλητών και παλινδρόμηση || Υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης || Ετεροσκεδαστικότητα || Αυτοσυσχέτιση || Πολυσυγγραμμικότητα || Λάθη εξειδίκευσης || Οι ψευσομεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης || Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές || Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών || Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις || Συστήματα εξισώσεων || Παραρτήματα || Πίνακες || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 161413

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα