Κωδικός καταλόγου: 9550583
ISBN: 978-960-01-1378-5
1η έκδοση, Ιούλιος 2010
17 x 24
σελ. 422

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ρητορική της Ανάπτυξης (Η)

Οικονομικές ιδέες και οικονομική πολιτική την περίοδο της ανασυγκρότησης 1944-1952

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €26,87
Τιμή: €24,18 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,69 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια ολοκληρωμένη καταγραφή και αποτίμηση της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα την πρώτη μεταπολεμική περίοδο της ανασυγκρότησης, εξεταζόμενη υπό 5ο πρίσμα της ανάπτυξης, το οποίο αποτέλεσε το κυρίαρχο κοινωνικό και πολιτικό αίτημα αυτής της περιόδου. Η έμφαση στις πηγές, η εξαντλητική διαπραγμάτευση των ζητημάτων και η ανάλυση όλων των κεντρικών ζητημάτων και η ανάλυση όλων των κεντρικών ζητημάτων που απασχόλησαν την οικονομική πολιτική τη "δύσκολη" αυτή πάροδο, αναδεικνύουν ορισμένα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που συν τω χρόνω απέκτησαν το χαρακτήρα μόνιμης παθογένειας. Η διαπραγμάτευση των θεωρητικών και ιστορικών ζητημάτων ξεφεύγει από τα συμβατικά πλαίσια της αμιγούς οικονομικής ανάλυσης κι επιχειρεί μια συνολική εξέταση από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών, ήτοι της διαπλοκής της οικονομικής σφαίρας με κοινωνιολογικούς και πολιτικούς όρους, προβάλλοντας καθολικότερες αξιώσεις ερμηνείας για τους όρους διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Η ρητορική της ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής || Η οικονομική πολιτική την πρώτη περίδο της ανασυγκρότησης, 1944-1947 || Η διαμάχη για την οικονομική πολιτική και την αναπτυξιακή προοπτική || Διαψευσμένες ελπίδες: το δόγμα Truman και η χωλή ανσυγκρότηση || Η οικονομική πολιτική στον αστερισμό του Σχεδίου Marshall, 1948-1952 || Σε αναζήτηση αναπτυξιακής στρατηγικής || Ες αύριον τα σπουδαία || Πηγές-Βιβλιογραφία || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32264

Δείτε απόσπασμα του βιβλίου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα