Κωδικός καταλόγου: 643823
ISBN: 978-960-7643-82-3
1η έκδοση, Δεκέμβριος 1998
17 x 24
σελ. 290

Χρήστος Πιτέλης

Οικονομικοί Θεσμοί, Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Πολιτική

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €20,90
Τιμή: €18,81 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,09 (10%)


Περίληψη

Μετά από μια εκτενή περίοδο αποκλειστικής σχεδόν ενασχόλησης με τη φύση και το ρόλο της αγοράς στον καπιταλισμό, το ενδιαφέρον της οικονομικής ανάλυσης εστιάζεται σήμερα στο σύνολο των οικονομικών θεσμών του καπιταλισμού κυρίως της αγοράς της επιχείρησης και του κράτους, περιλαμβανομένων των πολυεθνικών επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών. Η σημασία της ανάλυσης των οικονομικών θεσμών συνίσταται μεταξύ άλλων στο ότι στην αλληλοδράση τους οι οικονομικοί θεσμοί και τα οικονομικά δρώντα άτομα προσδιορίζουν τη σχετική οικονομική επίδοση μιας χώρας, τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα. Τέλος, η γνώση των παραπάνω μπορεί να συνεισφέρει στον κρίσιμο τομέα της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων προς ικανοποίηση των στόχων τους.
Σκοπός του βιβλίου είναι να διαπραγματευθεί τα παραπάνω ζητήματα στην αλληλεξάρτησή τους. Το βιβλίο αποτελείται από δέκα ήδη δημοσιευμένες μελέτες του συγγραφέα, και από μία εισαγωγή. Οι μελέτες αυτές διαπραγματεύονται τη φύση, το ρόλο και τις συνέπειες στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και οικονομική πολιτική, της επιχείρησης, του κράτους και των διεθνών οργανισμών, της αγοράς και της διάρθρωσης των βιομηχανικών κλάδων. Εξετάζονται κριτικά οι υφιστάμενες απόψεις περί των θεμάτων αυτών από οικονομολόγους διαφόρων σχολών -ενδεικτικά της ορθόδοξης νεοκλασικής, της μαρξιστικής και της νεοφιλελεύθερης σχολής- και προτείνονται νέες απόψεις που προκύπτουν από μια ιστορικοεξελικτική προσέγγιση και διαλεκτική σύνθεση, όπου αυτό είναι δυνατό, ή υπέρβασή τους. Εξετάζονται θέματα έντονου πρόσφατου ενδιαφέροντος, όπως η θεωρία κόστους συναλλαγών του Ronald Coase, των πόρων της Edith Penrose, οι απόψεις του Douglass North, καθώς επίσης και θεωρίες οικονομικών κρίσεων, ανταγωνιστικότητας και (μικρο- και μακρο-) οικονομικής πολιτικής του κράτους στη σχέση τους με τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Θεωρία οικονομικών θεσμών: αγορές, επιχειρήσεις, κράτος || Οικονομικοί θεσμοί και οικονομική αποτελεσματικότητα || Οικονομική πολιτική: πλαίσιο και προτάσεις || Διαγράμματα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31905

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα