Κωδικός καταλόγου: 402250
ISBN: 978-960-402-250-4
1η έκδοση, Μάρτιος 2006
14 x 21
σελ. 436

Αργύρης Κυρίδης, Ελένη Τσακιρίδου, Ιωάννα Αρβανίτη

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα (Το)

Ερευνητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €26,87
Τιμή: €24,18 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,69 (10%)


Περίληψη

Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί στην Ελλάδα, έστω και ως σχολείο διευρυμένου ωραρίου, από το 1998. Εμφανίστηκε ως ένας καινοτόμος θεσμός για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και, αφού έχει διανύσει μια περίοδο 8 ετών, μοιάζει να έχει παγιωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για σημαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και για λειτουργικές δυσανεξίες. Το χρονικό εύρος της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου μάς επιτρέπει σήμερα να εξετάσουμε σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο κάποιες από τις δομικές και λειτουργικές παραμέτρους του. Σε καμία περίπτωση δεν υπαινισσόμαστε ότι η ερευνητική μας προσπάθεια φιλοδοξεί να προσφέρει τις απαραίτητες εκείνες συζεύξεις που θα ανασχηματίσουν το προφίλ του ελληνικού ολοήμερου σχολείου. Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε ότι η πολλαπλή έρευνα που σχεδιάσαμε μπορεί να προσφέρει ένα corpus στοιχείων, τα οποία θα είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη συγκριτικών δεδομένων και να διαφωτίσουν κάποιες, έστω ελάχιστες, πλευρές του ζητήματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Η θεσμοθέτηση και η εξέλιξη του ολοήμερου σχολείου στην Ελλάδα || Οργάνωση διηλικιακών ομάδων εργασίας στο ολοήμερο σχολείο και καλιέργεια αξιών || Η γλωσσική διδασκαλία στο ολοήμερο σχολείο || Ο ρόλος της κινητικής δραστηριότητας - του παιχνιδιού και του αθλητισμού στο ολοήμερο σχολείο || Η αγωγή υγείας στο ολοήμερο δημοτικό σχολέιο || Ο χώρος ως στοιχείο μιας πολιτισμικής συνιστώσας στο ελληνικό ολοήμερο σχολείο || Αλλαγές στον σχολικό χώρο για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο ολοήμερο σχολείο || Σταχυολόγηση ερευνητικών δεδομένων για το ολοήμερο σχολείο || Η μεθοδολογία της έρευνας || Η ανάλυση περιεχομένου των νομικών κειμένων για το ολοήμερο σχολείο που δημοσιεύθηκαν τη χρονική χρονική περίοδο 1197-2003 || Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων || Στάσεις των εκπαιδευτικών για τα ολοήμερα σχολεία ||

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32106

Στο βιβλίο γράφουν οι: Ι.Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ, Ι. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, Δ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Σ. ΔΟΥΚΑΣ, ΕΥ. ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ, Ι. ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ, Α.Γ. ΚΥΡΙΔΗΣ, Γ. ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ, ΕΥ. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ, Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Κ.Δ. ΝΤΙΝΑΣ, Φ. ΟΨΙΡΕΤΗ, Τ. ΠΑΠΑ, ΕΙ. ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΣΚΟΥΠΡΑΣ, Ε. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ, Α. ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ, Α. ΤΣΙΤΣΙΛΑ, Μ. ΧΟΜΠΟΥΡΛΟΥ

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα