Κωδικός καταλόγου: 402243
ISBN: 978-960-402-243-1
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2006
17 x 24
σελ. 123

Επαγγελματισμός στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Επιμελητής: Αχιλλέας Καψάλης
Επιμελητής: Αδαμάντιος Παπασταμάτης
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι εισηγήσεις ενός διεθνούς συνεδρίου για τον επαγγελματισμό στην περιοχή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η βασική διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει επαγγελματισμός στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, αντίθετα, η ένταξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην κρατική φροντίδα για τη δια βίου εκπαίδευση οδήγησε σε μία διαφοροποίηση των απαιτήσεων των διάφορων δραστηριοτήτων της και σε μία επέκταση των θέσεων εργασίας στην περιοχή αυτή. Οι φορείς και τα ιδρύματα δεν εργάζονται με βάση τη βραχεία ή μακροχρόνια παράδοση, αλλά με συστηματικό σχεδιασμό και επιστημονική ανάπτυξη προγραμμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν Τμήματα σε διάφορα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο απόφοιτος των σπουδών αυτών πρέπει να είναι ένας πολυδύναμος ειδικός της δια βίου εκπαίδευσης, αφού συνήθως τα καθήκοντα της διοίκησης ασκούνται παράλληλα με τα διδακτικά καθήκοντα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Οι πολλές όψεις της δια βίου μάθησης: σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη || Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εποχή της "δια βίου μάθησης" και της παγκοσμιοποίησης || Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών: Πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής || Το έργο, οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης κατάρτισης || Ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ελλάδα και κόσμος || Βιογραφικά των συγγραφέων

Παρατηρήσεις

Στο βιβλίο υπάρχουν κείμενα των: Andy Green, Tom Steele, Peter Jarvis, Δημήτρη Βεργίδη, Αχιλλέα Καψάλη