Κωδικός καταλόγου: 310102
ISBN: 978-960-10-0006-2
1η ανατύπωση, Αύγουστος 1999 (1η έκδοση, 1992)
14 x 21
σελ. 218

Α. Κούτουλα

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Βοήθημα για το Μαθητή. Με Βάση το Σχολικό Βιβλίο. Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί Χρόνοι. Απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου. Ασκήσεις - Τεστ. Χρονολογικοί πίνακες

Εκδόσεις: Σπουδή

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να απλουστευθεί και να μειωθεί σε έκταση όλη η ύλη που πρέπει να αφομοιώσουν τα παιδιά για τις ανακεφαλαιωτικές τους εξετάσεις. Δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και σύντομα tests για την επανάληψη της τελευταίας στιγμής. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν χρονολογικοί πίνακες των κυριότερων γεγονότων της ενότητας αυτής.

Περιεχόμενα

Ρωμαϊκή ιστορία: Το ρωμαϊκό κράτος στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.. Η ρωμαιοκρατία στην Ελλάδα, Κοινωνικά προβλήματα. Προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Οι εμφύλιοι πόλεμοι, Οι αυτοκρατορικοί χρόνοι || Προς τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα: Αναζήτηση διοικητικού κέντρου και ενότητας, Η φυσιογνωμία του Βυζαντίου, Οι "Βαρβαρικές" επιδρομές, Η εποχή του Ιουστινιανού || Η κυρίως Βυζαντινή Εποχή: Ο Ηράκλειος και οι διάδοχοί του 610-717. Μια κρίσιμη για το Βυζάντιο εποχή, Περίοδος εικονομαχίας. Δυναστείες Ισαύρων, διαδόχων και Αμορίου 717-867, Ο αραβικός και ευρωπαϊκός κόσμος ως τον 9ο αιώνα μ.χ., Η ακμή του Βυζαντίου. Οι χρόνοι της μακεδονικής δυναστείας 867-1056, Η παρακμή και η πρώτη πτώση του Βυζαντίου || Υστεροβυζαντινή Εποχή: Διαμελισμός της βυζαντινής αυτοκρατορίας και διαμόρφωση του βυζαντινού κόσμου στην περίοδο 1204-1261, Προσπάθειες για την επιβίωση του βυζαντινού κόσμου ως το 1402, Διαφοροποιήσεις στο δυτικοευρωπαϊκό κόσμο, Οι τελευταίες αναλαμπές του Βυζαντίου 1402-1453, Η βυζαντινή κληρονομιά

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα