Κωδικός καταλόγου: 402207
ISBN: 978-960-402-207-5
1η έκδοση, Μάιος 2005
17 x 24
σελ. 306

Οικονομικές Αλλαγές & Κοινωνικές Αντιθέσεις στην Ελλάδα

Οι προκλήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα

Επιμελητής: Γεώργιος Αργείτης
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €17,66
Τιμή: €15,89 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,77 (10%)


Περίληψη

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών και ειδικότερα στη δεκαετία του 1990 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις και μεταβολές, που έχουν σε σημαντικό βαθμό διαμορφώσει τις σημερινές δομές, σχέσεις, συμπεριφορές και αντιθέσεις. Παρά ταύτα, στη χώρα μας οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας, πολύ περισσότερο κριτικής έρευνας. Αυτό που επιχειρούμε στις γραμμές αυτού του βιβλίου είναι να τοποθετήσουμε τις επιλογές οικονομικής πολιτικής και την οικονομική διαχείριση της χώρας τις τελευταίες δύο δεκαετίες μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθούν τα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά ελλείμματα των επιλογών αυτών και η αναγκαιότητα αλλαγής φιλοσοφίας της ασκούμενης πολιτικής. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην αντιπαράθεση αντιλήψεων και προσεγγίσεων, όσον αφορά ορισμένα από τα κύρια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας, ώστε να εμπλουτιστεί ο δημόσιος διάλογος με νέες ιδέες και αξίες.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Η Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης || Συσσώρευση κεφαλαίου, δικαιότερη διανομή εισοδήματος και μακροοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα || Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα. Συμβολή στην ανάδειξη των πραγματικών διαστάσεών του || Επιχειρηματικότητα: η ελλειμματική αναπτυξιακή παράμετρος της ελληνικής οικονομίας || Δημόσιες δαπάνες, κοινωνική συνοχή και οικονομική μεγέθυνση στην Ελλάδα || Ευελιξία της εργασίας versus ασφάλεια και ποιότητα της εργασίας; Σε αναζήτηση ασφάλειας και ποιότητας ευέλικτων μορφών απασχόλησης || Ανισότητα, αναδιανομή και καθεστώτα ευημερίας: Η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. || Αστική ανάπτυξη, μετανάστευση και κοινωνικές ανισότητες στην Αθήνα || Η δυναμική της ταξικής διάρθρωσης στη σύγχρονη κοινωνία

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς των κειμένων: Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Β. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ, Γ. ΑΡΓΕΙΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ, Α. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Μ. ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ, Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΧΑΛΑΡΗΣ