Κωδικός καταλόγου: 402145
ISBN: 978-960-402-145-1
1η έκδοση, Νοέμβριος 2004
17 x 24
σελ. 229

Λούκα Κατσέλη, Μ. Πασχάλη

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία - Απαντήσεις και λυμένες ασκήσεις

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €21,89
Τιμή: €19,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο εγχειρίδιο "Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία". Αποτελεί χρήσιμο συμπλήρωμα τόσο της πρώτης όσο και της πρόσφατης δεύτερης έκδοσης αυτού και απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να αφομοιώσουν καλύτερα τις θεωρητικές οικονομικές έννοιες. Οι απαντήσεις των ασκήσεων είναι αναλυτικές και περιεκτικές ώστε να μπορούν να κατανοηθούν με ευκολία και από τον πρωτοετή φοιτητή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική: στόχοι και βασικά μεγέθη || Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία || Η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής δαπάνης || Οικονομικό σύστημα και οικονομική προσαρμογή Ι: προσδιορισμός πραγματικού επιτοκίου, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συναλλαγματικής ισοτιμίας || Οικονομική προσαρμογή ΙΙ: προσδιορισμός εισοδήματος και επιτοκίου σε μια κλειστή οικονομία || Ισορροπία στην αγορά εργασίας και καμπύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών || Οικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική: οι διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης || Προσαρμογή και οικονομική πολιτική στη μικρή και ανοικτή οικονομία || Πληθωρισμός και ανεργία || Οικονομική μεγέθυνση

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31758

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα