Κωδικός καταλόγου: 402027
ISBN: 978-960-402-027-7
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2002
15,5 x 24
σελ. 214

Γεώργιος Αργείτης

Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή

Η περίπτωση της Ελλάδας

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €16,92
Τιμή: €15,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τα βασικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στις δεκαετίες 1980 και 1990. Η ιδεολογική κυριαρχία της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η ένταξη της Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι σήμερα οι κρίσιμοι περιορισμοί πολιτικής και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης της χώρας μας. Η μελέτη αναδεικνύει τη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή της οικονομικής πολιτικής εξετάζοντας τον πολιτικό-εκλογικό κύκλο της χώρας και ερμηνεύει την εξέλιξη των βασικών ισοζυγίων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την πορεία σύγκλισής της με την ΕΕ. Η ανάλυση καταλήγει στην ανάγκη αναζήτησης ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και το Νέο Πλαίσιο Οικονομικής Διαχείρισης || Πολιτικοί - Εκλογικοί Κύκλοι και η Νεοφιλελεύθερη Προσαρμογή της Οικονομικής Πολιτικής || Μετασχηματισμός και Προσαρμογή του Μακροοικονομικού Συστήματος: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής || Αντί Επιλόγου: Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31928

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα